Martínez Trujillo, Dídac, Director del Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius. Universitat Politècnica de Catalunya