Colomer, Teresa, Catedràtica jubilada de la Universitat Autònoma de Barcelona, Espanya