Why I am(still) a sociocomputationalist and why you should be, too!

William Frawley

Texto completo:

PDF (English)


DOI: https://doi.org/10.1344/%25x

Enlaces refback

  • No hay ningún enlace refback.


RCUB RCUB Declaració ètica Avís Legal Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació Universitat de Barcelona