La Circular 1/2011, de 11 de juliol, sobre estrangeria als centres penitenciaris de Catalunya i la renovada política d’expulsió dels estrangers penats

Gabriel Miró

Resumen


La Circular 1/2011, de 11 de juliol, sobre estrangeria als centres penitenciaris de Catalunya, te com objecte regular tots aquells aspectes que puguin estar relacionats amb la variable estrangeria a les presons de Catalunya, entenent òbviament l’estrangeria com la situació de residència il·legal al territori espanyol. Les seves finalitats essencials són, d’una banda, perfeccionar els mecanismes de coordinació i informació que permetin fer efectiva la pena d’expulsió quan aquesta ha estat acordada en sentència, i de l’altra, proposar i sustentar la revisió posterior de la pena privativa de llibertat per tal de substituir-la per la mesura d’expulsió.

Texto completo:

PDF (Català)

Enlaces refback

  • No hay ningún enlace refback.


OSPDH - Universidad de Barcelona - Av. Diagonal , 684 Despacho 1, Aula 23, 08034 - Barcelona Telf.: +34 934039672 Fax.: +34 934021067

Si no se indica lo contrario, todos los contenidos de esta revista están bajo licencia Licencia Creative Commons

RCUB RCUB Declaració ètica Avís Legal Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació Universitat de Barcelona