“…Με συναδελφικούς χαιρετισμούς…” Για το Roger Matthews και τον Roberto Bergalli

Sophia Vidali

Resumen


Η εποχή αλλάζει και αποχωρούν σιγά σιγά οι άνθρωποι, που έδειξαν έναν εναλλακτικό δρόμο στις  γενιές των εγκληματολόγων του τέλους του 20ου αιώνα. Άνοιξαν ένα παράθυρο σε γενιές φοιτητών  ώστε να δουν τον κόσμο διαφορετικά,· να μην τον θεωρήσουν δεδομένο, να κάνουν ερωτήσεις και ανάλογες αναλύσεις, να φύγουν από τις στερεότυπες οπισθοδρομικές προκαταλήψεις για το έγκλημα και τον εγκληματία, να αμφισβητήσουν την ουδετερότητα του ποινικοκατασταλτικού συστήματος και να επιχειρήσουν αφενός, να εντάξουν το εγκληματικό ζήτημα σε μια ρεαλιστική βάση με άξονα τον ποινικό εγγυητισμό και τα ανθρώπινα δικαιώματα και από την άλλη, να επιχειρήσουν, να φέρουν την συζήτηση της εγκληματολογίας και του ποινικού δικαίου κοντά στην σύγχρονη κοινωνική πραγματικότητα και στα πορίσματα της κοινωνικής έρευνας και να συνομιλήσουν με τις κοινωνικές και όχι τις θετικές επιστήμες. Ανάμεσα σε αυτήν την γενιά εγκληματολόγων ήταν δύο εξέχουσες προσωπικότητες και δάσκαλοι, δύο εμβληματικοί εκπρόσωποι της Κριτικής Εγκληματολογίας, που έφυγαν από τη ζωή πολύ πρόσφατα, ο  Roger Matthews και ο Roberto Bergalli. Είναι λοιπόν χρέος μας να τους αφιερώσουμε λίγες γραμμές. 


Texto completo:

PDF

Enlaces refback

  • No hay ningún enlace refback.


OSPDH - Universidad de Barcelona - Av. Diagonal , 684 Despacho 1, Aula 23, 08034 - Barcelona Telf.: +34 934039672 Fax.: +34 934021067

Si no se indica lo contrario, todos los contenidos de esta revista están bajo licencia Licencia Creative Commons

RCUB RCUB Declaració ètica Avís Legal Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació Universitat de Barcelona