Journal Sponsorship

Publisher

Universitat de Barcelona (www.ub.edu)

    

     

   Institut de Ciències de la Terra
"Jaume Almera" (www.ictja.csic.es)

         

 

      Institut de Diagnosi Ambiental
i Estudis de l'Aigua (www.idaea.csic.es)

             

 

Universitat Autònoma de Barcelona (www.uab.cat):

      

 

Universitat de BarcelonaCreative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike License.

                                                                                                            
            Facultat de Ciències de la Terra                       Geociències Barcelona                           Institut de Diagnosi Ambiental                    Universitat Autònoma de Barcelona           
                Universitat de Barcelona                                                                                          i Estudis de l'Aigua (CSIC) 
 
 
Geologica Acta (ISSN-1695-6133)
Biblioteca de Ciències de la Terra (UB-CSIC) | Facultat de Ciències de la Terra, Martí i Franquès s/n 08028 Barcelona | Spain
Phone: +34 93 403 19 89 | E-mail: geologica-acta@ictja.csic.es
RCUBRCUBDeclaraci ticaAvs LegalCentre de Recursos per a l'Aprenentatge i la InvestigaciUniversitat de Barcelona