INDEXED

ISI Web of Knowledge

ISI Web of Knowledge: Base de dades que avalua les revistes de ciència i tecnologia i de ciències socials

Latindex

Latindex: Sistema d’informació que té com a objectiu reunir i difondre informació bibliogràfica sobre les publicacions científiques produïdes a Amèrica Llatina, el Carib, Espanya i Portugal per tal de fer-les accessibles i elevar-ne la seva qualitat.

SCimago

SCimago Journal & Country Rank: Portal que recull els indicadors científics sobre revistes i països extret de la base de dades Scopus (d’Elsevier).

Science Citation Index

Science Citation Index: Base de dades bibliogràfica de revistes de ciència i tecnologia, produïda per ISI - Thomson Scientific.

SCOPUS

SCOPUS: Base de dades produïda per Elsevier que avalua publicacions d’editorials universals i multidisciplinars.

DIALNET

DIALNET: Portal bibliogràfic d’accés gratuït, que té com a objectiu donar més visibilitat a la literatura científica hispana.

DOAJ

DOAJ: Directori de revistes científiques d’accés obert.

RACO

RACO: Portal que conté articles a text complet de revistes científiques, culturals i erudites catalanes, entre les quals s'inclouen les de la Universitat de Barcelona.

Dulcinea

Dulcinea: Projecte que té com objectiu conèixer les polítiques editorials de les revistes espanyoles respecte a l'accés dels seus arxius, els drets d'explotació i les llicències de publicació, i com aquests poden afectar al posterior auto-arxiu a repositoris institucionals o temàtics.


REDIB: Red Iberoamericana de Innovación y Conocimiento Científico.Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike License.

                                                                                                                            
            Facultat de Ciències de la Terra                  Institut de Ciències de la Terra                     Institut de Diagnosi Ambiental                    Universitat Autònoma de Barcelona           
                Universitat de Barcelona                            "Jaume Almera" (CSIC)                              i Estudis de l'Aigua (CSIC) 
 
 
Geologica Acta (ISSN-1695-6133)
Biblioteca de Ciències de la Terra (UB-CSIC) | Facultat de Ciències de la Terra, Martí i Franquès s/n 08028 Barcelona | Spain
Phone: +34 93 403 19 89 | E-mail: geologica-acta@ictja.csic.es
RCUBRCUBDeclaraci ticaAvs LegalCentre de Recursos per a l'Aprenentatge i la InvestigaciUniversitat de Barcelona