Author Details

DELANOY, G.

  • Vol 8, No 3 - Articles
    Lower Aptian ammonite biostratigraphy in the Maestrat Basin (Eastern Iberian Chain, Eastern Spain). A Tethyan transgressive record enhanced by synrift subsidence
    Abstract  PDF
  • Vol 10, No 4 - Articles
    Lower Aptian ammonite and carbon isotope stratigraphy in the eastern Prebetic Domain (Betic Cordillera, southeastern Spain)
    Abstract  PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike License.

                                                                                                                            
            Facultat de Ciències de la Terra                  Institut de Ciències de la Terra                     Institut de Diagnosi Ambiental                    Universitat Autònoma de Barcelona           
                Universitat de Barcelona                            "Jaume Almera" (CSIC)                              i Estudis de l'Aigua (CSIC) 
 
 
Geologica Acta (ISSN-1695-6133)
Biblioteca de Ciències de la Terra (UB-CSIC) | Facultat de Ciències de la Terra, Martí i Franquès s/n 08028 Barcelona | Spain
Phone: +34 93 403 19 89 | E-mail: geologica-acta@ictja.csic.es
RCUBRCUBDeclaraci ticaAvs LegalCentre de Recursos per a l'Aprenentatge i la InvestigaciUniversitat de Barcelona