FERNÁNDEZ MOSQUERA, D., Instituto Universitario de Xeoloxía, Campus de Elviña, Universidade da Coruña.. A Coruña, España., Spain