FEDOROWSKI, J., Institute of Geology, Adam Mickiewicz University, Maków Polnych 16, PL-61-606, Poznań, Poland., Poland