PALDYNA, M., Geoscience Friends Association ‘Phacops’ Grajewska 13/40, PL-03-766 Warszawa, Poland., Poland