GÓMEZ-NOVELL, O., Departament dinàmica de la Terra i de l’oceà, grup RISKNAT, Universitat de Barcelona. Carrer Martí Franquès s/n, 08028 Barcelona, Spain., Spain