(1)
Pinilla, V. Josep Colomé Ferrer (coor.), De l’Aiguardent Al Cava. El procés d’especialització vitivinícola a Les Comarques Del Penedés-Garraf, El 3 De Vuit I Ramon Nadal Editor, Barcelona, 2003, 323 Pp. RHI-IHR 2017, 1, 237-239.