(1)
Cuevas Casaña, J. Josep M. BENAUL (dir.), Jordi CALVET, Muriel CASALS, Esteve DEU, Víctor FABREGAT, Lídia TORRA, El Gremi De Fabricants De Sabadell, 1559-2009. Organització Empresarial I Ciutat Industrial, Fundació Gremi De Fabricants De Sabadell, Sabadell, 2009, 494 P. RHI-IHR 2017, 20, 167-170.