(1)
Vilar-Rodríguez, M. Josep Barceló-Prats Y Josep M. Comelles, L’evolució Del Dispositiu Hospitalari a Catalunya (1849-1980), Publicacions De l’Arxiu Històric De Les Ciències De La Salut, Col·legi De Metges De Barcelona, 2020, 169 P. RHI-IHR 2021, 30, 207-209.