(1)
Catalan, J. De Riquer, Borja (2022). Francesc Cambó. L´últim Retrat. Barcelona: Edicions 62, 919 Pp. RHI-IHR 2023, 32, 189-199.