Pinilla, V. (2017). Josep Colomé Ferrer (coor.), De l’Aiguardent al Cava. El procés d’especialització vitivinícola a les comarques del Penedés-Garraf, El 3 de Vuit i Ramon Nadal editor, Barcelona, 2003, 323 pp. Revista De Historia Industrial — Industrial History Review, 1(25), 237–239. https://doi.org/10.1344/rhi.v1i25.19512