Pascual Domènech, P. (2021). Julie Marfany, Terra, protoindústria i població a Igualada, c. 1680-1829. Una via catalana de transició al capitalisme? Girona, Associació d’Història Rural, Centre de Recerca d’Història Rural de la Universitat de Girona i Documenta Universitaria, 2020, 29. Revista De Historia Industrial — Industrial History Review, 30(82), 195–198. Retrieved from https://revistes.ub.edu/index.php/HistoriaIndustrial/article/view/35838