Catalan, J. (2023). De Riquer, Borja (2022). Francesc Cambó. L´últim retrat. Barcelona: Edicions 62, 919 pp. Revista De Historia Industrial — Industrial History Review, 32(89), 189–199. Retrieved from https://revistes.ub.edu/index.php/HistoriaIndustrial/article/view/44761