Cuevas Casaña, J. (2017) “Josep M. BENAUL (dir.), Jordi CALVET, Muriel CASALS, Esteve DEU, Víctor FABREGAT, Lídia TORRA, El Gremi de Fabricants de Sabadell, 1559-2009. Organització empresarial i ciutat industrial, Fundació Gremi de Fabricants de Sabadell, Sabadell, 2009, 494 p”, Revista de Historia Industrial — Industrial History Review, 20(46), pp. 167–170. doi: 10.1344/rhi.v20i46.20807.