[1]
J. Cuevas Casaña, “Josep M. BENAUL (dir.), Jordi CALVET, Muriel CASALS, Esteve DEU, Víctor FABREGAT, Lídia TORRA, El Gremi de Fabricants de Sabadell, 1559-2009. Organització empresarial i ciutat industrial, Fundació Gremi de Fabricants de Sabadell, Sabadell, 2009, 494 p”, RHI-IHR, vol. 20, no. 46, pp. 167–170, Dec. 2017.