[1]
P. Pascual Domènech, “Julie Marfany, Terra, protoindústria i població a Igualada, c. 1680-1829. Una via catalana de transició al capitalisme? Girona, Associació d’Història Rural, Centre de Recerca d’Història Rural de la Universitat de Girona i Documenta Universitaria, 2020, 29”, RHI-IHR, vol. 30, no. 82, pp. 195–198, Jul. 2021.