ISSN en línia: 1697-5928

Sobre la revista

Llengua, societat i comunicació (http://revistes.ub.edu/index.php/LSC) (LSC) és una revista electrònica de periodicitat anual que té l’objectiu de difondre treballs centrats en la interfície entre llengua, comunicació i societat. La revista té la voluntat expressa de transferir aquest coneixement interdisciplinari a la comunitat científica i també a la societat. D’acord amb aquest objectiu, el propòsit central de la revista és publicar monogràfics que presenten diferents connexions entre la llengua, la societat i la comunicació en un sentit ampli.

Al llarg d’aquests anys, Llengua, Societat i Comunicació ha anat posant a l’abast de la societat disset monogràfics centrats en diversos temes: els models lingüístic escolars a Catalunya, la Constitució espanyola, la retòrica i la persuasió, la Unió Europea i la diversitat lingüística, l’adquisició d’una L2, les organitzacions, les llengües minoritzades, la tecnologia, la immigració, la lingüística forense, la medicina, la complexitat, la història social, el cervell, la demolingüística, les llengües de signes, l’aprenentatge inicial de la L1, la comunicació especialitzada i la música.

Actualment, la revista té una periodicitat anual i, des de l’inici, cada número conté un recull de premsa que inclou articles apareguts als mitjans de comunicació relacionats amb el tema central de cada monogràfic i una llista d'enllaços d'interès que poden proporcionar més informació sobre el que s'hi llegirà; a més, cada article està acompanyat de resums en català, espanyol i anglès. Al llarg del temps, LSC ha incorporat una altra secció: les entrevistes a investigadors de referència en els temes de cada monogràfic.

Al marge d’aquests aspectes, i com a part de l’evolució de la revista, el consell assessor de Llengua, Societat i Comunicació ha augmentat i s’ha internacionalitzat, així com també els índexs i bases de dades on s’inclou. El procés d’edició de LSC s’ha anat modificant i informatitzant i des de l’any 2012 utilitza la plataforma de l’OJS d’accés obert. La revista s’ha anat publicant gràcies als editors i autors que hi ha col·laborat desinteressadament i amb la màxima eficàcia i professionalitat, gràcies a l’equip editorial (consell assessor i de redacció, coordinadors, revisors, maquetadors i suport multimèdia); gràcies, també, als ajuts econòmics del vicerectorat de Projecció i Internalització de la Universitat de Barcelona i al suport tècnic del CUSC i del CRAI de la Universitat de Barcelona. La revista continua editant-se, a més, gràcies a la bona acollida que en fan els lectors.

Esperem que Llengua Societat i Comunicació pugui continuar suscitant l’interès dels lectors i adaptant-se a les noves sinergies i reptes que la societat, la llengua i la comunicació proposin.

Universitat de Barcelona, juny del 2023

Josefina Carrera-Sabaté (directora de Llengua, Societat i Comunicació)

 

Avisos

Arts escèniques, comunicació i societat (2024)

2023-10-02

Llengua, societat i comunicació (http://revistes.ub.edu/index.php/LSC) és una revista electrònica de periodicitat anual que té l’objectiu de difondre treballs centrats en la interfície entre llengua i societat. Té la voluntat expressa de transferir el coneixement interdisciplinari entre llengua i societat a la comunitat científica i també a la societat. D’acord amb aquest objectiu, el propòsit central de la revista és presentar estats de la qüestió sobre diferents connexions entre la llengua i la societat en un sentit ampli. Per aquest motiu, els articles estan escrits per a un públic no expert (estudiants de graus i màsters, investigadors d’altres àrees de coneixement, etc.).

Les arts escèniques són ancestrals i han seguit existint sempre, tot i l’aparició del cinema, que és tan poderós. I és que veure un esser humà, com respira i com ofereix un acte de vida irrepetible és un regal únic. Dins de les arts escèniques (teatre, dansa, clown, ...) es produeix una comunicació afectiva, íntima i propera; veiem artistes vivint una experiència real en l’ara i l’aquí. Els grans intèrprets es despullen internament i mostren la seva humanitat al màxim nivell, i permeten que es produeixi una transferència cap al públic fent-lo sentir, viure i commoure’s i generant un moviment intern semblant al de la persona que actua.

Aquest acte humà de transferència permet, també, una certa sanació, que es produeix per molts motius: per la distracció del dia a dia habitual, pels riures, pels plors, per la concentració de l’atenció a l’espectacle, pel coneixement de l’ésser humà i la reflexió interna de cada persona, entre molts altres. Les arts escèniques tenen molt a oferir-nos pel coneixement profund i experiencial de l’ésser humà que impliquen. Com ha dit Peter Brook[1], la neurociència ha començat a comprendre allò que la gent de teatre ha sabut i experimentat des de sempre.

El número 22 de LSC se centra, doncs, en les arts escèniques, en com es comuniquen en diferents formes i especialitats, i en la relació que generen amb la societat, tot transformant-la. Hi són benvinguts articles de difusió de la recerca en arts escèniques i en els elements que la conformen (llengua, dicció, veu, interpretació, expressió, moviment, dansa, clown,...), i articles que connectin amb àrees de coneixement vinculades al fenomen escènic com la neurociència, la pedagogia, la sociologia o la filologia.

Es valoraran especialment els articles amb propostes experiencials sobre el treball escènic i els seus camins d’aprenentatge; es valoraran els articles sobre l’estudi d’exemples concrets que despullen els mecanismes escènics i també articles que descriuen treballs que, amb els coneixements de les arts escèniques, han ofert millores a la societat.

La data màxima per a la recepció d’articles és el 20 de febrer de 2024. Podeu enviar els articles seguint les indicacions de l’enllaç següent: http://revistes.ub.edu/index.php/LSC/about/submissions#onlineSubmissions

 

[1] https://sites.google.com/site/teatroneuroscienze/books/dialogos-entre-teatro-y-neurociencias-1

Llegir més sobre Arts escèniques, comunicació i societat (2024)

Número actual

Núm. 20 Música i llengua

Aquest monogràfic presenta algunes de les connexions existents entre música i llengua des de diferents mirades relacionades amb la neurociència i la cognició, l'ensenyament de llengües (també la pronúncia i el cant), els trastorns de comunicació i el patrimoni sociocultural.

Publicades: 2022-12-30

Entrevista

Enllaços d'interès

Recull de premsa

Revisors del número

Veure tots els números