Imatge de la portada

El llenguatge axiològic del cervell pedagògic: del monòleg intern al diàleg extern

Marta Burguet Arfelis

Resum


L’article pretén posar de manifest la importància del llenguatge en el procés evolutiu de la persona, per passar del llenguatge intern a l’extern, de l’egocentrisme a la dimensió social. A partir dels estudis de Piaget i Vygotski, amb les diferències entre ambdós autors respecte de l’eclosió del llenguatge social, s’exposa la importància del diàleg en la construcció de consciència social i pedagògica, aterrant en els processos de conscientització freirians per enfortir la implicació en l’acció social compromesa. Es concreta aquesta construcció social del llenguatge en els diàlegs apreciatius i en una comunicació des de la desapropiació com a vies per a la gestió pacífica dels conflictes.


Paraules clau


monòleg; diàleg; valors

Text complet:

PDF


DOI: https://doi.org/10.1344/LSC-2015.13.13

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.




RCUB RCUB Declaració ètica Avís Legal Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació Universitat de Barcelona