Què és i com es fa una enquesta sociolingüística? Les enquestes d'usos lingüístics de la població

Autors/ores

  • Anna Torrijos López Direcció General de Política Lingüística. Departament de Cultura. Generalitat de Catalunya
  • Joan Solé Camardons Direcció General de Política Lingüística. Departament de Cultura. Generalitat de Catalunya

DOI:

https://doi.org/10.1344/LSC-2017.15.2

Paraules clau:

enquesta sociolingüística, metodologia, mostra, qüestionari

Resum

En aquest article es pretén explicar que és, i també què no és i com funciona una enquesta per mostreig a partir de l’exposició de les enquestes sociolingüístiques que es fan als territoris de llengua catalana i, especialment, l’Enquesta d’usos lingüístics de la població (d’ara en endavant, EULP). L’enquesta sociolingüística no té especificitats metodològiques diferents a les d’una enquesta de qualsevol altre tema, tret de l’objecte d’estudi, que és principalment l’anàlisi sobre els coneixements, els usos i les actituds lingüístiques. L’article exposa els conceptes clau d’aquesta metodologia: l’univers i la mostra, el qüestionari, el treball de camp, l’anàlisi dels resultats. També es realitza una reflexió sobres els avantatges, limitacions i els reptes de la metodologia de l’enquesta sociolingüística.

Descàrregues

Publicades

2017-10-30