Imatge de la portada

La persuasió en les cartes al director. Estructura del discurs, redacció de resums i avaluació de les estretègies retòriques

Joaquín Garrido Medina

Resum


Per estudiar la persuasió en les cartes al director, s'analitza com estan relacionades les oracions en cada text, component unitats de discurs segons un procés general de connexió. Aquestes relacions són retòriques, com la prova i la justificació, i jerarquitzen les oracions en nuclis i satèl·lits, amb informació principal o secundària. Es fonamenta així el procés de resum, amb diferent extensió, segons s'inclogui el nucli superior o els de nivells inferiors. El caràcter retòric de les relacions permet analitzar l'estructura discursiva de la persuasió. Aplicant la distinció entre estratègies de persuasió basades en la sanció, en l'emoció i en la raó, s'estudia la suposada mort de la persuasió, que consisteix en què solament es convenç els ja convençuts. S'avalua així l'estratègia persuasiva de dues cartes, segons les seves estructures de discurs i els recursos lèxics sobre els quals estan construïdes aquestes estructures.


Paraules clau


persuasió; retòrica; carta al director; discurs; estratègies retòriques

Text complet:

PDF


DOI: https://doi.org/10.1344/LSC-2005.3.6

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.
RCUB revistesub@ub.edu Avís Legal RCUB Universitat de Barcelona