Evitar la visió precària de la comunicació alimentària. Una necessitat estratègica

Autors/ores

  • Manuel Murillo Rosado Universitat de Barcelona

DOI:

https://doi.org/10.1344/LSC-2021.19.10

Paraules clau:

comunicació alimentària, seguretat alimentària, alerta sanitària, indústria alimentària, seguretat nutricional

Resum

Avui dia la comunicació alimentària que transcendeix als mitjans de comunicació, internet i les xarxes socials està protagonitzada, majoritàriament, per la informació relativa a les alertes alimentàries. No obstant això, una anàlisi exhaustiva i àmplia de la comunicació alimentària evidencia camps de treball més enllà del sanitari, com les noves tecnologies dels aliments, la nutrigenòmica o aspectes erròniament no identificats amb la comunicació alimentària, com l’accessibilitat als aliments o els sistemes de producció alimentària sostenibles i protecció davant el canvi climàtic, entre d’altres. És necessària una revisió de l’àmbit d’estudi de la comunicació alimentària i situar-la en un espai estratègic que des d’inicis del segle xx ja s’anava intuint i que avui dia encara no és contemplat, malgrat ser protagonista en temes tan innovadors i decisius per al progrés de la societat i el planeta.

Biografia de l'autor/a

Manuel Murillo Rosado, Universitat de Barcelona

Profesor Associat Master de Comunicació Especialitzada. Universitat de Barcelona.

Referències

BIOINFORMÀTICS BARCELONA, BIB (2015). Se constituye la Asociación Bioinformàtics

Barcelona – BIB. Web: http://www.bioinformaticsbarcelona.eu/news/8/es-constitueix-l-associacio-bioinformati

cs-barcelona-bib

CASINO, Gonzalo (2017). «¿Cuáles son los intereses y hábitos informativos de la población

relacionados con la alimentación?» Revista Alimentación y Comunicación, núm. 1,

OCC-UPF, págs. 04-11.

COLLADO SANTIAGO, José (2013). El impacto de La Jungla de Upton Sinclair en la Sociedad

Americana de la Era Progresista (1900) [Tesi de doctorat. Universitat d’Oviedo].

Repositorio Institucional de la Universidad de Oviedo

LOS INFOODISTAS (2021). Ciudades hambrientas, un libro sobre qué comemos y cómo comemos. Web: https://losfoodistas.com/ciudades-hambrientas-libro-sobre-que-comemos/

MINISTERIO DE CONSUMO, AGENCIA ESPAÑOLA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN, AESAN (2021). Alertas alimentarias de interés general. Web: https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/web/seguridad_alimentaria/subseccion/otras_alertas_alimentarias.htm#

PROMOTORA DELS ALIMENTS CATALANS, PRODECA (2021). El sector agroalimentari és un dels principals sectors econòmics de Catalunya. Web: https://www.prodeca.cat/ca/sectors/el-sector-de-la-catalunya-agroalimentaria

UNIVERSITAT DE BARCELONA, FACULTAT DE FARMÀCIA I CIÈNCIES DE L’ALIMENTACIÓ (abril 2021).

Màster de Seguretat Alimentària. Web: https://www.ub.edu/portal/web/farmacia-es/masteres-universitarios/-/ensenyament/detallEnsenyament/551851

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID (2021). Alimentación y medios de comunicación

social. Web:https://www.ucm.es/nutricion-humana/alimentacion-y-medios-de-comunicacion-social

UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA (2021). Especialización de Educación y Comunicación

Alimentaria. Web: https://estudios.uoc.edu/es/masters-posgrados-especializaciones/especializacion/cienci

as-salud/comunicacion-educacion-alimentaria/programa-academico

Descàrregues

Publicades

2021-11-19