[1]
Martorell, V. 2015. La sostenibilitat del sistema sanitari: les preguntes que no hem volgut fer. Revista de Bioética y Derecho. Extra (dic. 2015), 160‐172. DOI:https://doi.org/10.1344/rbd2015.Extra.14707.