[1]
Editorial, E. 2013. Sessió extraordinària del Seminari permanent de l’Associació de Bioètica i Dret celebrada el 28 d’octubre de 2010 amb el Dr. Jérôme Sobel. Revista de Bioética y Derecho. 21 (jul. 2013). DOI:https://doi.org/10.1344/rbd2011.21.7746.