(1)
Observatori de Bioètica i Dret, O. de B. i D. Número Especial: Cambio De Etapa. RBD 2015, 1-2.