(1)
Martorell, V. La Sostenibilitat Del Sistema Sanitari: Les Preguntes Que No Hem Volgut Fer. RBD 2015, 160‐172.