(1)
Observatori de Bioètica i Dret, O. de B. i D. Número Completo. RBD 2018, 1-289.