(1)
Editorial, E. Sessió extraordinària Del Seminari Permanent De l’Associació De Bioètica I Dret Celebrada El 28 d’octubre De 2010 Amb El Dr. Jérôme Sobel. RBD 2013.