Martorell, V. (2015). La sostenibilitat del sistema sanitari: les preguntes que no hem volgut fer. Revista De Bioética Y Derecho, (Extra), 160‐172. https://doi.org/10.1344/rbd2015.Extra.14707