Observatori de Bioètica i Dret, O. de B. i D. (2017). Número completo. Revista De Bioética Y Derecho, (39), 1–203. https://doi.org/10.1344/rbd2017.39.17723