Editorial, E. (2013). Sessió extraordinària del Seminari permanent de l’Associació de Bioètica i Dret celebrada el 28 d’octubre de 2010 amb el Dr. Jérôme Sobel. Revista De Bioética Y Derecho, (21). https://doi.org/10.1344/rbd2011.21.7746