Observatori de Bioètica i Dret, Observatori de Bioètica i Dret. 2015. «Número Especial: Cambio De Etapa». Revista De Bioética Y Derecho, n.º Extra (diciembre):1-2. https://doi.org/10.1344/rbd2015.Extra.14691.