Martorell, Victòria. 2015. «La Sostenibilitat Del Sistema Sanitari: Les Preguntes Que No Hem Volgut Fer». Revista De Bioética Y Derecho, n.º Extra (diciembre):160‐172. https://doi.org/10.1344/rbd2015.Extra.14707.