Observatori de Bioètica i Dret, Observatori de Bioètica i Dret. 2017. «Número Completo». Revista De Bioética Y Derecho, n.º 39 (febrero):1-203. https://doi.org/10.1344/rbd2017.39.17723.