Observatori de Bioètica i Dret, Observatori de Bioètica i Dret. 2018. «Número Completo». Revista De Bioética Y Derecho, n.º 43 (mayo):1-289. https://doi.org/10.1344/rbd2019.0.22209.