Observatori de Bioètica i Dret, Observatori de Bioètica i Dret. 2018. «Número Completo». Revista De Bioética Y Derecho, octubre, 1-221. https://doi.org/10.1344/rbd2018.0.22942.