Observatori de Bioètica i Dret, Observatori de Bioètica i Dret Observato. 2019. «Número Completo». Revista De Bioética Y Derecho, n.º 45 (febrero):1-251. https://doi.org/10.1344/rbd2019.0.27812.