Editorial, Editorial. 2013. «Sessió extraordinària Del Seminari Permanent De l’Associació De Bioètica I Dret Celebrada El 28 d’octubre De 2010 Amb El Dr. Jérôme Sobel». Revista De Bioética Y Derecho, n.º 21 (julio). https://doi.org/10.1344/rbd2011.21.7746.