Observatori de Bioètica i Dret, Observatori de Bioètica i Dret. 2010. «La Revista De Bioética De Derecho Recomienda: Documento Sobre Las Voluntades Anticipadas, 2001». Revista De Bioética Y Derecho, n.º 18 (enero). https://doi.org/10.1344/rbd2010.18.7985.