Martorell, V. (2015) «La sostenibilitat del sistema sanitari: les preguntes que no hem volgut fer», Revista de Bioética y Derecho, (Extra), p. 160‐172. doi: 10.1344/rbd2015.Extra.14707.