Observatori de Bioètica i Dret, O. de B. i D. (2017) «Número completo», Revista de Bioética y Derecho, (39), pp. 1–203. doi: 10.1344/rbd2017.39.17723.