Observatori de Bioètica i Dret, O. de B. i D. (2018) «Número completo», Revista de Bioética y Derecho, (43), pp. 1–289. doi: 10.1344/rbd2019.0.22209.