Observatori de Bioètica i Dret, O. de B. i D. (2018) «Número completo», Revista de Bioética y Derecho, pp. 1–221. doi: 10.1344/rbd2018.0.22942.