[1]
O. de B. i D. Observatori de Bioètica i Dret, «Número completo», RBD, n.º 39, pp. 1–203, feb. 2017.