[1]
O. de B. i D. O. Observatori de Bioètica i Dret, «Número completo», RBD, n.º 45, pp. 1–251, feb. 2019.